Vertragingen bij herbeoordeling TVL-aanvragen

 In Corona update

De staatssecretaris van EZK heeft, mede namens de minister van SZW, Kamervragen beantwoord over vertragingen bij de herbeoordeling van TVL-aanvragen. Naar aanleiding van uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden ongegrond verklaarde bezwaarschriften tegen de afwijzing van een TVL-aanvraag opnieuw beoordeeld. Het betreft aanvragen die zijn afgewezen op grond van de SBI-code van de aanvrager. Van de herbeoordelingen is 97,5% inmiddels uitgevoerd. Bezwaarschriften over SBI-codes kunnen nog steeds worden ingediend bij RVO.nl. Deze krijgen een reguliere beoordeling in de bezwaarprocedure. RVO.nl handelt ca. 90% van de bezwaren binnen de wettelijke beslistermijn van maximaal 12 weken af. Volgens de staatssecretaris heeft RVO.nl het systeem aangepast, zodat een ondernemer bij het invullen van het aanvraagformulier voor de TVL de juiste SBI-code te zien krijgt.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | publicatie | DGBI / 21132060 | 19-05-2021
Recent Posts