Verlenging afspraken grensarbeid Duitsland

 In Corona update

De staatssecretaris van Financiën heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling van grensarbeiders in de context van de coronacrisis. De afspraken betreffen de behandeling van thuiswerkdagen als in het werkland gewerkte dagen en een tijdelijke vrijstelling in Nederland van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen. De verlenging van de afspraken loopt tot en met 30 juni 2021.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | Staatscourant 2021, Nr. 16360 | 29-03-2021
Recent Posts