Salaris van de DGA in 2023

 In Kantoornieuws

De huidige doelmatigheidsmarge bij de bepaling van het salaris van een DGA wordt volledig afgeschaft. Op dit moment is het nog zo dat, wanneer je een belang van 5% of meer hebt in een lichaam waarvoor je eveneens werkzaamheden verricht, je een salaris in aanmerking dient te nemen van het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap; of
  • € 48.000.

Met ingang van 2023 zal sub a dus wijzigen naar 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Ter illustratie: als DGA met een vastgesteld gebruikelijk loon van € 75.000 in 2022, dient deze in 2023 € 100.000 te bedragen. Over deze verplichte extra € 25.000 ga je dan 49,50% inkomstenbelasting betalen. Wel is dit bedrag als kosten aftrekbaar voor de vennootschap.

Als schrale troost zal het eerste deel van dit gebruikelijk loon – tot € 73.071 – dan in box 1 van de inkomstenbelasting wel met 0,14%-punt lager worden belast dan nu het geval is. Het tarief van de eerste schijf in box 1 wordt namelijk verlaagd van 37,07% naar 36,93%.

De uitzondering op de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups komt dan weer te vervallen. 

Bron: Tue, 22 Nov 2022 11:18:00 +0100
Recent Posts