Hoge en lage ww-premie

 In Kantoornieuws

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020 betalen werkgevers niet langer een sector gebonden WW premie, maar een hoge of lage WW premie.
De hoge WW premie is maar liefst 5 % hoger dan de lage WW premie.
Maar wanneer geldt nu deze hoge of lage WW premie precies ?
Lage WW premie is van toepassing indien :

•    De werknemer een vast aantal contracturen heeft en er aldus geen sprake is van een oproepovereenkomst of min-max overeenkomst
•    De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt
•    De arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd

Ook in onderstaande gevallen kan de lage WW premie worden toegepast :

•    De werknemer is jonger dan 21 jaar en werkt maximaal 52 uur per maand
•    De werknemer is leerling volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg

Indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen twee maanden na aanvangsdatum eindigt geldt echter alsnog (met terugwerkende kracht !) de hoge WW premie.
Ook indien in een kalenderjaar meer dan 30% extra wordt gewerkt geldt alsnog de hoge WW premie.
Deze regeling is door de Corona perikelen echter voorlopig opgeschort.

Verder is het van groot belang om elke contractwijziging (zeker indien deze wordt voortgezet voor onbepaalde tijd !) schriftelijk vast te leggen.
Ook mondeling overeengekomen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en/of contracten voor bepaalde tijd die stilzwijgend zijn verlengd voor onbepaalde tijd, dienen schriftelijk
te worden bevestigd.
Doet u dit niet dan bent u alsnog de hoge WW premie verschuldigd.
Om deze reden is het dan ook van groot belang dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is in het personeelsdossier bij diegene die uw salarisadministratie verzorgd !

Voor werkgevers in seizoensgebonden sectoren is nog overleg gaande.
Deze sectoren werken immers veel met tijdelijke contracten en zouden dan altijd de hoge WW premie verschuldigd zijn, wat niet wenselijk is.

Bron: Mon, 14 Jun 2021 10:12:27 +0100
Recent Posts