Disclaimer & Algemene Voorwaarden

De op deze website getoonde informatie wordt door SalarisHuys met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SalarisHuys verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door SalarisHuys worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. SalarisHuys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheid van gegevens op deze website. Verwijzingen naar sites die niet door SalarisHuys worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SalarisHuys uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie.

http://Algemene-Voorwaarden-Salarishuys.pdf