0
By
Posted

Verhoging gebruikelijk loon DGA

Het gebruikelijk loon voor een DGA, dat wil zeggen het bedrag dat een DGA van een B.V. voor de belasting in ieder geval wordt geacht op te nemen als salaris, stijgt met ingang van 1 januari 2024 [...]

0
By
Posted

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Uiterlijk per 1 januari 2024 moeten alle pensioenregelingen met een toetredingsleeftijd hoger dan 18 jaar worden aangepast, zodat alle werknemers vanaf 18 jaar pensioen kunnen opbouwen in de [...]

0
By
Posted

Afschaffing jeugd-LIV

Het jeugd-LIV als loonkostenvoordeel wordt met ingang van 1 januari 2024 volledig afgeschaft.

0
By
Posted

Vrije ruimte wordt verlaagd naar 1,92 procent

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), tot een bedrag van € 400.000, wordt met ingang van 1 januari 2024 verlaagd van 3% naar 1,92%. Boven de € 400.000 geldt een percentage [...]

0
By
Posted

Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23

De maximale onbelaste vergoeding per zakelijke kilometer bedraagt per 1 januari 2024 € 0,23.

0
By
Posted

Invoering Minimumuurloon 2024

Met ingang van 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon vastgesteld op € 13,27 bruto per uur. Werkgevers zijn met ingang van deze datum verplicht om werknemers per uur minimaal het [...]

0
By
Posted

Jaarafsluiting Salarisverwerking Salarishuys

Geachte relatie, via deze weg willen wij u op de hoogte brengen dat ons kantoor gesloten zal zijn van 27 december 2023 t/m 1 januari 2024. Vanaf maandag 2 januari staan wij graag weer voor u [...]

0
By
Posted

Aanzegbeding

Veel werkgevers denken dat bij opname van een einddatum in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zij aan hun verplichtingen voor het beëindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben [...]

0
By
Posted

Sluiting in verband met feestdagen

Ons kantoor is op donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 28 april gesloten. Ook zullen wij donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 19 mei gesloten zijn.

0
By
Posted

Omnium-HRM

Optimaal presterende medewerkers geven optimaal resultaat voor uw bedrijf! Binnen een organisatie zien we dat zaken rondom de salarisverwerking een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Coaching [...]

page 1 of 2