Belangrijke data Salarishuys

 In Kantoornieuws

Om de salarisadministratie over 2022 tot een goed einde te brengen en het nieuwe jaar 2023 tijdig op te kunnen starten, vragen wij uw aandacht voor de volgende data:

Salarismutaties december 2022

Gelieve eventuele mutaties voor de maand december 2022 uiterlijk 16 december 2022  aan ons door te geven, zodat u de salarisstroken tijdig in uw bezit heeft.

Aanvullingen/correcties 2022

Het aanleveren van eventuele correcties, aanvullende mutaties e.d. over 2022 is nog mogelijk, indien deze uiterlijk 13 januari 2023 worden aangeleverd.
Na deze datum beginnen wij met het vervaardigen van het jaarwerk over 2022, waardoor er geen wijzigingen meer door ons kunnen worden verwerkt in het voorgaande jaar.

Salarismutaties 2023

Indien er voor de maand januari 2023 salarismutaties zijn (loonsverhogingen, uren wijzigingen, nieuwe pensioenpremies, in- en uitstroom van werknemers etc.), dan ontvangen wij dit graag tijdig van u. Bij voorkeur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 18 januari 2023.

Verder willen wij u erop attent maken dat de verwerking van de salarisstroken in januari altijd enige vertraging met zich mee kan brengen. Dit komt mede door de implementatie van alle nieuwe regelgeving en rekenregels in onze salarisapplicatie voor het nieuwe jaar.

Dus kort samengevat voor u:

Uiterlijke inleverdatum mutaties december 2022 16 december 2022
Uiterlijke inleverdatum aanvullingen/correcties 2022     13 januari 2023
Uiterlijke inleverdatum mutaties januari 2023 18 januari 2023

 

Bron: Tue, 22 Nov 2022 11:36:52 +0100
Recent Posts