0
By
Posted

In hoger beroep gedeeltelijke toewijzing loonvordering

Een op staande voet ontslagen werknemer vorderde betaling van loon en van een vergoeding voor niet genoten vakantiedagen van zijn ex-werkgever. De kantonrechter heeft dit verzoek afgewezen, omdat [...]

0
By
Posted

Vernietiging loonsanctie na bezwaar

Bij de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet WIA beoordeelt het UWV of voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Is dat niet het geval, dan verlengt het [...]

0
By
Posted

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per [...]

0
By
Posted

Belangrijke data Salarishuys

Om de salarisadministratie over 2022 tot een goed einde te brengen en het nieuwe jaar 2023 tijdig op te kunnen starten, vragen wij uw aandacht voor de volgende data: Salarismutaties december [...]

0
By
Posted

De werkkostenregeling wordt waarschijnlijk ruimer

In 2023 wordt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling waarschijnlijk iets ruimer. Over een loonsom tot € 400.000 wordt in 2023 1,92% vrije ruimte berekend ten opzichte van 1,7% in 2022. [...]

0
By
Posted

Gerichte thuiswerkvergoeding

In 2022 werd er de gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding van € 2 per dag geïntroduceerd, dit bedrag kan onbelast vergoed worden. In 2023 gaat de vrijgestelde thuiswerkvergoeding [...]

0
By
Posted

Salaris van de DGA in 2023

De huidige doelmatigheidsmarge bij de bepaling van het salaris van een DGA wordt volledig afgeschaft. Op dit moment is het nog zo dat, wanneer je een belang van 5% of meer hebt in een lichaam [...]

0
By
Posted

De minimumlonen gaan flink stijgen

We vallen maar meteen met de deur in huis. Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon in één keer bijzonder hard omhoog; namelijk met 10,15%. Bovenop de normale indicatie komt nog eens [...]

0
By
Posted

De onbelaste kilometervergoeding gaat naar 21 cent

Voor het eerst in 2006 stijgt de onbelaste kilometervergoeding van 19 naar 21 cent per 1 januari 2023. Als werkgever kun je dus een hogere onbelaste reiskostenvergoeding aan de medewerker [...]

0
By
Posted

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen Fiscale verzamelwet 2023 en Wet implementatie [...]

page 1 of 4