0
By
Posted

Uitbetaling vergoeding bij einde dienstverband netto of bruto?

In verband met het eindigen van een arbeidsovereenkomst sloten partijen een vaststellingsovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst was een vergoeding ter compensatie van het verlaten van de [...]

0
By
Posted

Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke [...]

0
By
Posted

Dienstbetrekking voor timmerlieden die werkten voor houthandel

Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen vereisten. Het gaat om de verplichting tot het persoonlijk [...]

0
By
Posted

Wetsvoorstel aanpassing belastingheffing aandelenopties

Onderdeel van het Belastingplan 2022 was het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten. De behandeling van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer is op verzoek van de [...]

0
By
Posted

Belastingheffing over nabetaling pensioen in jaar van ontvangst

Loon wordt in fiscale zin geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend geworden of vorderbaar en inbaar geworden. In een [...]

0
By
Posted

Einde afspraken over fiscale behandeling grensarbeiders België

Op 30 april 2020 hebben Nederland en BelgiË een overeenkomst gesloten over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders gedurende de coronacrisis. Deze overeenkomst loopt af op 30 [...]

0
By
Posted

Motie versnelde invoering hogere onbelaste reiskostenvergoeding

De Tweede Kamer heeft in een motie het kabinet opgeroepen om de onbelaste reiskostenvergoeding eerder te verhogen dan in 2024 en 2025. Volgens de motie moet verhoging in 2023 haalbaar zijn. De [...]

0
By
Posted

Kamervragen regeldruk verenigingen

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de regeldruk voor verenigingen. Door de regeldruk worden vrijwilligers, die verenigingen vaak draaiende houden, geconfronteerd met [...]

0
By
Posted

Afspraken met Duitsland over grensarbeiders lopen af op 30 juni

Duitsland en Nederland hebben afgesproken dat de overeenkomst van 6 april 2020, waarin afspraken zijn gemaakt over de fiscale behandeling van grensarbeiders tijdens de coronacrisis, tot en met 30 [...]

0
By
Posted

Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden

De Tweede Kamer heeft in een motie de regering gevraagd om meerdere scenario’s op te stellen voor langere betaaltermijnen voor belastingschulden dan de huidige vijf jaar. De staatssecretaris van [...]

page 1 of 2