0
By
Posted

Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV

De tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV is in het staatsblad geplaatst. Deze wet maakt het de rechter mogelijk om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties [...]

0
By
Posted

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra steunmaatregelen bekendgemaakt. Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel Voor de detailhandel [...]

0
By
Posted

Uitstel aflossing Tozo-lening

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal. Volgens de huidige regeling moeten [...]

0
By
Posted

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn aangepast. Beide subsidiemodules houden verband met [...]

0
By
Posted

Maximale transitievergoeding in 2021 € 84.000

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een verzamelregeling met per 1 januari 2021 geldende bedragen, percentages en aantallen in de SZW-regelgeving gepubliceerd. Belangrijkste [...]

0
By
Posted

Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen na de jaarwisseling

Ondanks een dringende oproep van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste Kamer besloten het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen niet voor de jaarwisseling te [...]

0
By
Posted

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge premie geldt met terugwerkende kracht ook bij vaste contracten als een [...]

0
By
Posted

Aanpassing tarieven WBSO 2021

Op Prinsjesdag 2020 is bekendgemaakt dat de tarieven voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) voor 2021 worden verhoogd. Het tarief in de eerste schijf gaat van 32 [...]

0
By
Posted

Besluit uitvoering pensioenregelingen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft enkele knelpunten in de uitvoering met betrekking tot pensioenregelingen en oudedagsverplichtingen weggenomen. In een besluit heeft hij toegelicht dat een [...]

0
By
Posted

Nota n.a.v. het verslag novelle Belastingplan 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het voorstel van wet tot wijziging (novelle) van het Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. [...]

page 1 of 4